29 71 35 83 [email protected]

Den selvejende Institution

Nettet II

Botilbud efter lov om social service §107 Ingersvej og Jyllingevej

Læs mere

Ingersvej 10 Glostrup

Huset er beliggende i en ældre villa i gåafstand til Glostrup Centret og Glostrup Station.

Jyllingevej 193 Rødovre

Huset er beliggende i en ældre villa i gåafstand til Rødovre Centret samt offentlig transport.

Om os

DSI NETTET II er en selvejende non-profit institution indenfor socialpsykiatrien. Vi driver to huse i henholdsvis Rødovre og Glostrup.

Formålet med Nettet II er at støtte den enkelte beboer med psykisk sygdom & psykiske vanskeligheder i at stabilisere, udvikle og mestre sin egen tilværelse med udgangspunkt i sine egne ønsker, ressourcer og udviklingsmuligheder. Indsatsen i Nettet II bygger på en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats ud fra en viden om, at mennesker med psykisk sygdom kan komme sig. Målet med indsatsen er at den enkelte borger opnår så ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]