Vores Historie

Den korte version

I 1977 begynder en gruppe af medarbejdere fra hospitalssystemet at arbejde med tanken om, at etablere botilbud for mennesker med sindslidelser. Man var opmærksom på, at det var svært at gå fra at have været indlagt hvor man har fået støtte og social kontakt, til at skulle leve alene i egen bolig, og at mange derfor kunne risikere at isolere sig og hurtigt få det dårligt igen. I løbet af et par år etableres et samarbejde med Sind og i 1980 åbner det første bofællesskab, hvor personalestøtten udføres som frivilligt arbejde. I de kommende år etableres endnu et botilbud og en klub, og samarbejdsaftaler med offentlige instanser indgås. I 1993 stiftes den selvejende institution NETTET som herefter overtager driften af de nuværende tilbud. NETTET definerer sit formål som at oprette og drive relevante bo- og aktivitetstilbud til mennesker ramt af sindslidelse. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 opdeles NETTET i to juridske enheder, I og II.

Igennem årene har NETTET etableret flere spændende tilbud som opgangsbofællesskab, aktivitets- og værested, MB-uddannelse, seksualvejlederfunktion, idrætsforening for psykisk sårbare, forskellige jobspor indenfor beskyttet beskæftigelse med mere.

Administrationen

Jægersborgvej 19, 1.
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45 87 35 83
[email protected]

9

Vores Historie

9

Vedtægter for DSI NETTET I

9

Vedtægter for DSI NETTET II

9

Værdier og Politikker

9

Kontakt DSI NETTET

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]