Rygepolitik

NETTETs rygepolitik skal ses som en del af NETTETs arbejdsmiljøpolitik.
Arbejdsmiljøpolitikken lægger vægt på, at der skabes sunde arbejdspladser, at medarbejderne ikke udsættes for risici for at få arbejdsbetingede skader og at forebyggelse vægtes højt.

Formål

Formålet med de røgfrie arbejdspladser er at sikre, at alle ansatte i NETTET I og NETTET II kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de umiddelbare gener og den egentlige sundhedsfare, der er ved passiv rygning.

Mål

At skabe indendørs røgfrie opholdsmuligheder for både personale og brugere/beboere.

Rammer

Rammerne tager dels udgangspunkt i Lov nr. 512 af 06/06 2007 “Lov om røgfri miljøer” og dels i NETTETs 4 værdier: nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed.

Nærvær betyder, at NETTETs rygepolitik tager udgangspunkt i relationen – at rygning er en privatsag, men hvor man ryger er en social sag.

Respekt betyder, at NETTETs rygepolitik retter sig mod røgen ikke mod rygerne.

Faglighed betyder, at NETTET handler på WHO’s definition af passiv rygning som sundhedsskadelig og kræftfremkaldende.

Ansvarlighed betyder, at NETTET anerkender sit ansvar for at skabe sunde arbejdspladser.

Rammerne er endvidere:

At beboerne i botilbuddene i NETTET I og NETTET II kan beslutte, om der må ryges på eget værelse.

At der træffes aftale mellem den enkelte bruger/beboer og den enkelte medarbejder om, der kan ryges når personalemedlemmet befinder sig i det private værelse/den private bolig.

At det skal være muligt i hvert hus/sted i NETTET I og NETTET II at ryge udendørs.

At hvert hus/sted skal lave rygeregler, hvori der anvises steder, hvor udendørs rygning kan finde sted.

Procedure

Hvert enkel hus/sted i NETTET I og NETTET II skal efterleve denne politik. Rygepolitikken skal være tilgængelig for alle brugere/beboere og medarbejdere.

Fastholdelse og sanktionsmulighed
Arbejdsmiljøudvalget og ledelsen vil følge op på, at rygepolitikken efterleves på de enkelte tilbud i NETTET I og NETTET II. Medarbejderes overtrædelse af rygeforbuddet behandles efter de regler, der gælder for den pågældendes ansættelsesforhold i øvrigt. Sanktioner i forhold til brugere/beboeres overtrædelse af rygeforbuddet må fremgå af rygereglerne hvert sted.

Evaluering

Ledelsen har ansvaret for, at rygepolitikken løbende evalueres.

vores politikker

Flere politkker under revidering og bliver lagt ud lidt efter lidt.

9

I forhold til LTKs retningslinier

9

IT

9

Seksualpolitik

9

Telefonordning

9

Alkohol- og rusmidler

9

Magtanvendelse

9

Seniorpolitik

9

Vold

9

Arbejdsmiljø

9

Rygepolitik

9

Sygefravær

9

Vores Historie

9

Vedtægter for DSI NETTET I

9

Vedtægter for DSI NETTET II

9

Værdier og Politikker

9

Kontakt DSI NETTET

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]