IT

Formål

Formålet med at lave en politik for IT i NETTET I og NETTET II er, at tydeliggøre arbejds- og kompetencefordelingen i forhold til IT – løsninger, indkøb af IT udstyr, installation og support.

Mål

At smidiggøre arbejdet med IT, så det af medarbejderne opleves som et nyttigt og altid brugbart arbejdsredskab.

Rammer og procedure:

Vedr. indkøb:
De forskellige afdelinger drøfter behovene for nyt IT-udstyr med ledelsen. Ledelsen beslutter efter drøftelser i afdelingen, hvilken hardware og hvilken software, der skal købes.
Ledelsen forestår købet.

Vedr. installation:

Ledelsen/ administrationen søger for installation af det nyindkøbte IT- udstyr.

Vedr. support:

Ledelsen/ administrationen forestår den support, der skal til for at opfylde målet om brugbart og nyttigt arbejdsredskab.

Alle NETTET I’s computere/ skærme mv. skal mærkes og registres som NETTET I’s ejendom, og tilsvarende skal NETTET II’s skærme mv. mærkes og registreres som NETTET II’s ejendom.

Back- up:

Alle medarbejdere har ansvar for, at egne vigtige dokumenter og skabeloner, samt egne dokumenter, der indeholder følsomme oplysninger arkiveres på NETTET I’s back-up platform sharepoint. Souschef er supporter på dette område.

Multimediebeskatning:

NETTET I og NETTET II betragter al IT- udstyr som stationære arbejdsstationer ude på de forskellige afdelinger. Medarbejderne underskriver en tro- og love-erklæring om, at de ikke tager de bærbare Pc’er med hjem.

Ønsker medarbejderne denne mulighed, skal den aftales med leder, og medarbejderen vil derefter blive multimediebeskattet.

Kun i situationer, hvor der konkret er aftalt med lederen, at IT- udstyr kan tages med hjem eller til møder, kan NETTET I’s forsikring dække evt. tyveri eller skader.

1.mand blandt lige:

I NETTET I er der fortsat en 1.mand blandt lige på IT – området. Denne har opgaver i forhold til den enkelte aktivitet jfr. stillingsbeskrivelsen.

Fastholdelse

NETTET I og NETTET II’s ledere evaluerer løbende politikken.

I NETTET I skal politikken drøftes i MED-udvalget.

Evaluering

Evaluering af politikken sker hvert 5 år medmindre, der sker lovgivningsmæssige eller forvaltningsmæssige ændringer, der fordrer en ændring af politikken.

vores politikker

Flere politkker under revidering og bliver lagt ud lidt efter lidt.

9

I forhold til LTKs retningslinier

9

IT

9

Seksualpolitik

9

Telefonordning

9

Alkohol- og rusmidler

9

Magtanvendelse

9

Seniorpolitik

9

Vold

9

Arbejdsmiljø

9

Rygepolitik

9

Sygefravær

9

Vores Historie

9

Vedtægter for DSI NETTET I

9

Vedtægter for DSI NETTET II

9

Værdier og Politikker

9

Kontakt DSI NETTET

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]