Værdier og Politikker

Værdier og Politikker
DSI NETTET I’s værdier, mission og vision

DSI NETTET I har fire værdier, der tilsammen udgør de holdninger, der ligger til grund for, hvordan vi løser opgaver og tilrettelægger alt samarbejde. De er vejledende for adfærd og beslutninger i dagligdagen:

Nærvær betyder, at vi er lyttende, åbne og givende i kontakten og i relationen til brugerne. Vi yder en oprigtig, engageret og tydelig indsats.

Respekt betyder, at alle – både medarbejdere og brugere – tager hinanden alvorligt på en ligeværdig måde. Respekt er at være tolerant, imødekommende og acceptere det enkelte menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt. Vi yder en åben, pålidelig og stabil indsats og søger at nå frem til løsninger, som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i.

Faglighed betyder at arbejde professionelt og skabe rammer og betingelser, der giver mulighed for udvikling, læring og vækst for både brugerne og personalet. Med faglighed opnår vi udvikling og resultater.

Ansvarlighed betyder, at vi løser de opgaver, vi har, på fleksibel og samvittighedsfuld vis. Vi forpligter os til fagligt og personligt med de forskellige roller, vi har, at yde en grundig og kvalitetsbevidst indsats, hvor vi overholder aftaler, står ved det, vi siger og gør, og tager vare på hinanden.

Vores Mission

At give mennesker med psykisk sygdom & sårbarhed mulighed for at komme sig og skabe et ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vores Vision

At mennesker med psykisk sygdom & sårbarhed er inkluderede og ligeværdige deltagere i samfundslivet.

vores politikker

Flere politkker under revidering og bliver lagt ud lidt efter lidt.

9

I forhold til LTKs retningslinier

9

IT

9

Seksualpolitik

9

Telefonordning

9

Alkohol- og rusmidler

9

Magtanvendelse

9

Seniorpolitik

9

Vold

9

Arbejdsmiljø

9

Rygepolitik

9

Sygefravær

9

Vores Historie

9

Vedtægter for DSI NETTET I

9

Vedtægter for DSI NETTET II

9

Værdier og Politikker

9

Kontakt DSI NETTET

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]