Generel Information

Formål
NETTETs formål er gennem udvikling og etablering af differentierede botilbud, aktivitets- og værestedsteder, klubber, opkvalificerende og erhvervsrettet tilbud, undervisning og andre sundhedsfremmende tilbud til mennesker med psykiske sygdomme, at støtte den enkelte i at stabilisere, udvikle og mestre egen tilværelse med udgangspunkt i egne problemer, ressourcer og muligheder.

Det er tillige NETTET´s formål gennem konsulent – og undervisningstilbud at udbrede og videreudvikle kendskabet til problemstillinger inden for det socialpsykiatriske arbejdsområde.

Målgruppe
NETTET har pt. forskellige tilbud til psykisk syge/sårbare medborgere. Der er bo- og netværkstilbud til unge mennesker med psykiske og sociale problemer, tilbud om opgangsbofællesskab for psykisk syge/sårbare mellem 18 – 50 år, dagaktivitetstilbud til langvarigt psykisk syge/sårbare ligeledes mellem 18 – 50 år, tilbud om støtte- kontaktperson til samme målgruppe, et aften – og undervisningstilbud, der kan benyttes af alle beboere / brugere i NETTET, samt forskellige opkvalificerende og erhvervsrettede beskæftigelsestilbud til medborgere som ønsker at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet.

9

Vores Historie

9

Vedtægter for DSI NETTET I

9

Vedtægter for DSI NETTET II

9

Værdier og Politikker

9

Kontakt DSI NETTET

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]