29 71 35 83 [email protected]

 Ingersvej 10 i Glostrup

Huset i Glostrup er et botilbud efter Servicelovens § 107 til yngre borgere (18-35 år) med psykisk sygdom & psykiske vanskeligheder.

Huset

er beliggende i en ældre villa i gåafstand til Glostrup station og Glostrup Centret. Huset har 5 beboerværelser, hvis størrelse varierer mellem 9 – 16 m2. Huset rummer i stueplan et rummeligt køkken, lys stue med udgang til terrasse og hyggelig have, 1 beboerværelse og lederkontor. På 1. sal er der badeværelse og 4 beboerværelser. Villaens kælder rummer mindre toilet/ bad, vaske/tørrerum, personalerum, et samtale/opholdsrum samt fyr/opmagasineringsrum. Fællesstuen er blevet totalrenoveret i 2018.

Normeringen

er på 77 timer pr. uge fordelt på 3 medarbejdere. Aktuelt er der personaledækning alle hverdage om morgenen samt tre aftener om ugen til kl. 19 eller kl. 20 med støtte til fælles måltider. Der sker løbende en tilpasning af personaledækningen i forhold til beboergruppens behov herunder mulighed for planlagte aktiviteter i weekender.  Der kan laves individuelle aftaler med beboerne, hvis der forekommer ledsagefunktioner uden for den faste personaledækning eller hvis der i perioder er behov for yderligere støtte. Her kan en evt. tillægsbevilling blive nødvendig.

Formål og indsats

Formålet med opholdet i NETTET II er, at beboerne gennemgår en recoveryorienteret udviklingsproces, således at de bliver i stand til at klare en så selvstændig tilværelse som mulig. I samarbejde med aktuelle samarbejdspartnere i hjemkommunen søges etablering af uddannelse, beskæftigelse og fremtidig boligsituation. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes § 141 handleplan. Gennem en velstruktureret hverdag og tydelige rammer, fokuseres på den enkelte beboer og de sociale relationer som helhed.

Der er fokus på, at beboeren er i centrum af sin egen proces, og føler sig inddraget og så ansvarlig for eget liv som muligt. Udover anvendelse af løbende feedback fra beboerne bliver alle beboere på skift inviteret med til supervision med medarbejderne. Dette for at få beboerens egne tanker og ideer i spil for en fælles refleksion, som danner grundlag for målene i handleplanen, hvilket er med til at beboeren får skabt et nyt og handlekraftigt billede af sig selv. Vi henviser til vores seneste virksomhedsplan for yderligere om vores tilbud og faglige referenceramme.

 

Til dig som er interesseret i vores botilbud…med andre ord 

Vi samarbejder med dig om at sætte mål og opnå dine drømme. Vi har fokus på at tage udgangspunkt i din aktuelle livssituation og hjælper dig med at skabe en ønsket forandring i dit liv. Det kan f.eks. være omkring at komme i gang med uddannelse, øve dagligdagsaktiviteter (f.eks. madlavning, vaske tøj, indkøb, spise samme med andre og andre sociale situationer, få struktur på din uge), skabe netværk, komme i gang med beskæftigelse, blive skrevet op til en bolig, mestring af dine psykiske vanskeligheder, motion, kost osv. Målet er, at du over en periode oplever at du opnår dine mål, får nye færdigheder, mere struktur og mere stabilitet i hverdagen og i dit liv. 

Vi kan ikke gøre tingene for dig, men sammen med dig kan vi skabe positive forandringer.

Ingersvej

Ingersvej 10
2600 Glostrup
[email protected]

Virksomhedsplan

Tilbudsportalen

9

Botilbuddet Ingersvej i Glostrup

9

Botilbuddet Jyllingevej i Rødovre

9

Takster 2021

9

Kontakt NETTET II

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]