Disponerer på vegne af NETTET

Formål
Formålet er at sikre en korrekt og ensrettede måde at aflægge regnskab på i de enkelte teams.

Rammer
  Når du disponerer på vegne af NETTET I og NETTET II gælder følgende rammer:

 • Der skal altid foreligge en original faktura/regning
 • Fakturaen/ regningen skal altid attesteres (underskrives af dig) og anvises (underskrives af budgetansvarlig, for tiden leder Lars Sveistrup Hansen)
 • Formålet med disponeringen, hvem, hvad hvor, skal altid fremgå
 • Omhandler dispositionen brugere/ beboere eller samarbejdspartnere mv. skal navnene på deltagerne fremgå evt. ved ekstra bilag
 • En eventuel bruger-/beboerbetaling skal tydelig fremgå

 

Procedure

Ved attestation indestår du for:

 • At NETTET har modtaget eller leveret varen/ ydelsen
 • At mængde, kvalitet og pris er rigtig
 • At varen/ ydelsen svarer til det, der er aftalt
 • At regnskabsbilaget er konteret i overensstemmelse med sit indhold og på det regnskabsår det rettelig vedrører.

 

Ved anvisning indestår leder for:

 • At det anviste beløb har hjemmel i årsbudgettet eller anden gyldig beslutning
 • At bilaget er behørigt attesteret.

 

Fastholdelse
Leder sikrer, at retningslinierne overholdes.

Evaluering
Leder evaluerer.

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]