Afholdelse af ferie

Formål
Formålet med retningslinierne er at sikre styring for arbejdstilrettelæggeren og teamet og derved medvirke til et bedre arbejdsmiljø for den enkelte.

Rammer
Det tilstræbes, at der afholdes 4 ugers ferie mellem 1. maj og 31. december

  • Ferie overføres som hovedregel ikke til næste ferieår
  • Ferieplan for det enkelte team skal noteres på intranettets feriekalender.

 

Procedure
Kun i særlige tilfælde kan ferien overføres fra et ferieår til et andet. I disse tilfælde skal den manglende ferieafvikling drøftes med leder.

Ferieønsker skal fremsættes til den arbejdstilrettelæggende i NETTET I og til lederen i NETTET II på nedennævnte datoer:

 

  • Ønsker for sommerferien skal være fremsat senest den 15. april og ferieplanen skal fremsendes til leder senest den 1. maj
  • Ønsker for efteråret/ julen skal være fremsat senest den 15. september og ferieplanen skal fremsendes til leder senest den 1. oktober
  • Ønsker for vinter/ forår/restferie skal være fremsat senest den 15. januar og ferieplanen skal fremsendes til leder senest den 1. februar

 

Fastholdelse
De arbejdstilrettelæggende i NETTET I, stedfortæder i NETTET II og leder har ansvaret for at retningslinierne overholdes.

Evaluering
Ledelsen evaluerer retningslinierne efter behov.

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]