Overenskomster, MED og lokale aftaler

 

Generelle aftaler

MED-aftalen i NETTET

Forhandlingsretten for ETF 30. august 2012

Tiltrædelsesoverenskomst Fonden NETTET og HK

Tiltrædelsesoverenskomst Fonden NETTET og ETF

Procedureaftale for lønforhandlingerne i perioden 1. april 2011 – 31. mart 2014 (SHK)

04.00 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (KTO)

04.86 Aftale om konvertering af ulempetillæg (KTO)

04.89 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

05.21 Rammeaftale om seniorpolitik (KTO)

05.41 Rammeaftale om det sociale kapitel (KTO)

07.86 Aftale om konvertering af ulempetillæg (SHK)

08.12 Aftale om ferie for ansatte i kommuner (SHK)

08.13 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (bl.a. barsel) (SHK)

08.21 Rammeaftale om) seniorpolitik (SHK)

08.21 Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik (SHK)

08.80 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg (SHK)

09.04 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område (SHK)

 

Gældende overenskomster

30.11 Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl (KTO)

30.31 Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere (KTO)

41.41 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget vedrengørings- og køkkenarbejde el. lign. (KTO)

64.01 Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. (KTO)

64.11 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. (KTO)

64.21 Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper til pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. (KTO)

64.41 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter (KTO)

70.01 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæ-ringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. (SHK)

71.01 Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. (SHK)

79.03 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. (SHK)

 

Lokale aftaler

Aftale om konvertering af ulempetillæg (ETF)

Aftale om konvertering af ulempetillæg (Fys)

Aftale om konvertering af ulempetillæg (DS)

Aftale om honorering af rådighedstjeneste og tilkald under rådighedstjeneste fra bolig (ETF)

Aftale om honorering ved ferieture (ETF og Fys)

 

NY LØN

Forhandlingsreferater:

Forhandlingsreferat Ny Løn 2010

Forhandlingsreferat 09102012 Ny Løn projekt “Levevejen” (ETF)

 

Forhåndsaftaler:

Forhåndsaftale om særlige arbejdsopgaver i socialpsykiatrien (DS)

Forhåndsaftale om særlige arbejdsopgaver i socialpsykiatrien (Fys)

Forhåndsaftale om særlige arbejdsopgaver i socialpsykiatrien (ETF)

Forhåndsaftale om gennemført DFH sociale videreuddannelse (DS)

Forhåndsaftale om tillidsrepræsentantfunktion (ETF)

Forhåndsaftale om praktikvejlederfunktion (ETF)

Forhåndsaftale om manglende tjenestedragt (DS)

 

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]