Narrativ tilgang

Narrativ teori trækker på systemisk teori og tager udgangspunkt i socialkonstruktionismen. Virkeligheden betragtes som en social konstruktion, hvor sproget er den konstruerende faktor. Individets problemer betragtes som noget, der opstår i relationer mellem mennesker frem for indeni individet selv.

 

Bevidning: dette skema kan anvendes til en øvelse, hvor man ønsker at åbne mulighed for at få øje på aspekter af en persons liv, som de ikke har haft blik for.

 

Dobbeltlytning. Hvor der er et problem, er der samtidig intentioner, der ikke bliver realiseret.

Eksternalisering: formålet med dette skema/øvelse er at få tydeliggjort, hvilken effekt et eventuelt problem eller overbevisning har på ens liv. Ekstra øvelse her.
Re-membering: dette skema/øvelses formål er at udforske den fortsatte relation til en afdød person, som er betydningsfuld for den enkelte.

Abscentbut implicit skema: Ideen med dette skema/øvelse er at tydeliggøre de dominerende fortællinger og de underliggende fortællinger samt tydeliggøre hvorledes de hver især influerer på vores selvforståelse/identitet og dermed vores handlinger og øvrige livssituation.
Richly describing identity: Gør historien tykkere – beskriv – uddyb.

Scaffolding identity: At sætte fokus på at udvikle alternative historier. Reager med nysgerrighed og udforskning. Nysgerrighed omkring en tykkere historie. Lad vidner bidrage til, at fortykke den foretrukne historie.

 

Personlig fiasko øvelsen. Klik her.

 

Grundpillen i Narrativ tænkning er Landscape of identity et stillads, bestående af 5 trin, hvor man starter på trin 1 (nederst) og arbejder sig opad.

5) Commitments: Hvilket Standpunkt – beslutning har du taget?
4) Principles: Hvilke Livsprincipper, leveregler, etik, menneskesyn lever du efter?
3) Hopes & Dreams: Hvad fortæller det om dine Håb/drømme?
2) Values & Beliefs: Hvad knytter der sig til af værdier/overbevisninger?
1) Intentions & Purposes: Hvad er formål/intention/hensigten/overvejelser for
dine handlinger?

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]