Feedback Informed Treatment (FIT)

 

Feedback Informed Treatment – eller på dansk Borger Styret Evaluering.

FIT-Guide (den røde tråd)

Hent FIT-skemaer her

FIT Gruppe SRS

FIT Statusbeskrivelse §85-støtte

FIT Statusbeskrivelse Botilbud

FIT Statusbeskrivelse Mentorforløb

FIT Evaluerings- og Udviklingsdokument

FIT Samarbejdsaftale

Vejledning mundtligt ORS

Vejledning mundtligt SRS

 

FIT består af to enkle og letforståelige skemaer, som sigter mod borgerinddragelse, idet den professionelle og borgeren ved hvert møde, måler direkte på effekt og samarbejde.

Det ene skema er et effektmålingsskema, som forsøger at indfange borgerens oplevelse af den forgangne uge ud fra fire parametre. Foruden en status er det med til at give et billede af om borgeren oplever forandringer i den retning det ønskes.

Det andet skema er et samarbejdsskema. Her skal borgeren igen score ud fra fire parametre, men udelukkende i relation til det samarbejde der har været mellem den professionelle/den samlede indsats og borgeren. Dialogen omkring scoringerne er med til at opfange indsatser der ikke er frugtbare og sikre bedst muligt samarbejde.

Scoringer fra begge skemaer indplaceres i en graf, som med tiden viser en kurve, der er med til at indikere om der finder udvikling sted eller ej. Det er dog dialogen om scoren ved hver samtale, der er den vigtigste.

 

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]